4 thoughts on “Soohyun T.w.i.t.t.e.r’s Update ~ A.M.N ShowCase 161007

 1. این الان کل صد و خورد های عضله صورتش رو به حرکت دراورده تا یه چشمک بزنه؟ :motfacr: :motfacr: :motfacr: :motfacr: خوب نزن پسر من برو یه حرکت اختصاصی یاد بگیر تا همه کف کنن..انگار با چوب بالای سرش واستادن تا چشمک بزنه :Laughyy: :Laughyy: :Laughyy: :Laughyy: :Laughyy: ..البته باز باید تکرار کنم ایشون همینطوری چمبولیدشون هم فن کشه :new4: :new4: :new4:

  • شواهد و مدارک که اینو نشون میده :angryssi:
   ینی من لحظه اول عکسو دیدم گفتم باز این لیدر جان شیطنتش گل کرده از این عکسا گرفته ولی وقتی تو**تش رو خوندم ینی تا چند ثانیه :Exi: بودم و بعد :Luaghyy:
   آخه لیدر جان این چشمکه ؟؟ :Laughyy:
   اون که صد البته مامان لیدر این گل پسر شما چمبولیده و نچمبولیده فن کشه و هوش از سر کیس میا میبره :wacko:

دیدگاهتان را بنویسید