سایت سومپی لیستی از ۱۶ گروه کیپاپ که مدت زیادیه تو این صنعت دوام آوردن رو منتشر کرده که پسرای ما هم جزو این لیستن
متن خبر در ادامه …
It’s not easy to survive in the K-pop industry. The battles for the top spots on the music charts are fierce, and there is always a steady stream of rookie groups trying to break into the spotlight. The intense competition is one of the contributing factors toward a well-known superstition in the K-pop industry: the five-year curse (also sometimes referred to as a seven-year curse). For a wide variety of reasons, many idol groups end up disbanding sometime in their fifth year. But some K-pop groups have stood the test of time despite the many challenges of the industry. Here are 20 idol groups that have overcome the dreaded five-year curse:
U-KISS
Now in their 8th year, U-KISS had a 2016 comeback with “Stalker” this past summer. Remember these cute posts from the members on their debut anniversary?
ترجمه :
باقی موندن تو صنعت کی پاپ کار راحتی نیست. رقابت برای بالا موندن در چارت های موسیقی, و همیشه یه جریان ثابت از گروه های تازه کار سعی دارن تا درمرکز توجه قرار بگیرن. رقابت شدید یکی از عوامل موثر برای خوب شناخته شدن در عرصه ی کی پاپه: در پنج سال گذشته( و گاهی هم به هفت ساله گذشته برمیگرده). به دلایل مختلفی, گروه های زیادی منحل شدن گاهی در سال پنجمشون. اما بعضی از گروه های کی پاپ آزمون زمان رو با وجود چالش های زیاد درصنعتشون تحمل کردن. اینجا ۱۶ گروه خواننده وجود داره که در پنج سال گذشته بر بیم (ترسشون) غلبه کردن:
یوکیس 
الان در هشتمین سالشون, یوکیس یه کامبک در ۲۰۱۶ با “استاکر” این تابستون گذشته داشت. این پست های کیوت اعضا در سالگرد دبیوتشونو یادتونه؟

دیدگاهتان را بنویسید