دسته: Instagram

Eli Instagram’s Update ~ 171201

photo_2017-12-01_04-32-09
Finally got em! Old model but I still bought them^^ Thank you @jiyeonsoo140605 #earlychristmaspresent #love #beatsbydre #beatspro #beatsxfendipro #Fendi #listen I’m currently into tropical house… what genre do you listen to?
بالاخره بدستش آوردم! مدلش قدیمیه ولی من هنوز میخرمشون ^^ ممنونم @jiyeonsoo140605
#هدیه_زودترازموعدکریسمس #عشق # شنیدن
من درحال حاضر جذب آهنگ های تروپیکال هوس ( یک نوع ژانر موسیقی که عموما آهنگ ها آرومی داره ) هستم… شما به چه ژانری گوش می دید؟
بیشتر

Eli Instagram’s Update ~ 171201

WctkFUG0XV8
Snowing ^^ Don’t catch a cold!! #snow #cold #winter #bewarm #moncler #feelitstill #whatareyoulisteningto
برف میباره ^^ سرما نخورید !! #برف #سرما #زمستان #گرم_باشید #هنوزحسش_میکنم #به_چی_گوش_میدید؟
بیشتر