دسته: Alexander

Alexander T.w.i.t.t.e.r’s Update ~ 180402

Yea… I burnt my tongue accidentally. Shouldn’t have licked myself.😐🤭 #VAIN 🤣😛 But actually I really did. I put Indian curry in my mouth too fast cuz was too hungry.
درسته… من زبونم رو تصادفاً سوزوندم. نباید خودمو لیس میزدم 😐 ولی اینکارو کردم 😛 کاری هندی رو چون خیلی گرسنه بودم سریع توی دهنم گذاشتم.
بیشتر

Alexander T.w.i.t.t.e.r’s Update ~ 180401

And most importantly, HAPPY EASTER!!! Xander loves u, but GOD loves u more, n unconditionally. Spread the GOOD news babe~ #JesusIsRisen #HappyEaster
و مهم تر از همه ، عید پاک مبارک!!! الکساندر عاشق شماست، ولی خدا بیشتر عاشقتونه، بدون قید و شرط. خبرای خوب رو پخش کنید عزیزان ~ #مسیح_به_زندگی_برمیگرده #عیدپاک_مبارک
بیشتر