دسته: Michael/Minsoo

Eli Instagram’s Update ~ 180402

Please get me out of this contraption~! Lol I missed you so much~! #Michael #Minsoo #Kim #babystagram @the_hyundai #robertocavalli #22months #picoftheday
لطفاً منو از این کالسکه بیارید بیرون! خیلی دلم برات تنگ شده!
بیشتر

Eli Instagram’s Update ~ 180104

EliInstagram4.01.2018.mp4_snapshot_00.00_[2018.01.05_00.14.25]
Sticker time~! Sticking stickers on the floor so @jiyeonsoo140605 and daddy has a hard time to picking them off! Yay!
وقت برچسبه! چسبودن برچسب ها روی زمین پس مامان و بابا با سختی باید پاکشون کنند!
#Michael #Minsoo #Kim #kimfamily #Happy #Love #fruit #igbabies #cute #children #instavideo #videooftheday #lookfor #kokomon #stickers #everywhere #youbetterfindmykokomonstickerbythetimeiwakeupformynap
دانلود دو ویدئو در ادامه…
(بیشتر…)
بیشتر