دسته: Photo

Kiseop Instagram’s Update ~ 180203

ki_seop91___Beu30qzhkID___.mp4_snapshot_00.00_[2018.02.03_08.06.23]
When was this..?ㅎ
I just wanted to take a selca
But it turns out to be a video it’s embarrassing💦
#KISEOP
این چه موقعی بوده؟
من فقط میخواستم سلکا بگیرم
ولی اشتباهی فیلم گرفتم، خجالت آوره
دانلود ویدئو در ادامه…
(بیشتر…)
بیشتر

Eli Instagram’s Update ~ 180203

eli_kim91___Beu4zcCl1Yv___
Wow! I was diggin through some old photos and came across this one!~ This was the first time we met @ukiss_jun97. #wow #timeflies #handsome#jun #theunit #hwaiting #자랑스러운준 #blurryphoto#잘생겼다 #memories #crazy생얼
واو! داشتم توی عکسای قدیمی میگشتم که به این برخوردم! این برای دفعۀ اوّلیه که جون رو دیدم.
#واو #زمان_زود_میگذره #خوش_قیافه #جون #عکس_تار #خاطرات #دیوانگی
بیشتر